Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2023 besloot de Raad dat:

  • De opbrengsten van belastingen en heffingen met 3,0 % worden geïndexeerd.
  • Als we uitgaven niet verder kunnen terugbrengen, kijken we ook naar het niveau van de inkomsten.
  • Trendmatig verhogen, tenzij de financiële positie van de gemeente vraagt om een gesprek hierover.

We leggen de raad in december 2022 ons voorstel voor aanpassing van de belastingverordeningen 2023 voor.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35