Financiële begroting

Actueel begrotingsresultaat 2023-2026

Inleiding

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

Beginstand programmabegroting 2023-2026

-762

-477

108

108

1. Algemene uitkering

7.460

9.219

11.180

4.491

2. Belastingen

296

296

296

296

3. Gemeenschappelijke regeling

-408

-376

-376

-413

4. Subsidieplafond

-139

-135

-135

-135

5. Indexatie prijsgevoelige budgetten

-1.177

-1.169

-1.167

-1.167

6. Kostendekkende heffingen

271

267

269

271

7. Personeelskosten

-546

-466

-457

-435

8. Specifieke uitkering sport

71

-

-

-

9. Afschrijvingen

305

113

-14

1

10. Reserves

-31

-31

-31

-54

11. Overige

40

32

31

35

Subtotaal autonome ontwikkelingen

6.142

7.749

9.596

2.890

Programmabegroting 2023-2026

5.379

7.272

9.704

2.998

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35