Overzichten

Investeringen 2023

Investeringen 2023

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen * € 1.000,-

2023

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Inrichting (meubilair/vloerbedekking) gemeentehuis

-750

Huis van Medemblik ICT

-294

Vervanging ICT

-50

Aanschaf nieuw vergadersysteem raadszaal

-89

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-1.183

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Onderwijshuisvesting - Jozefschool Medemblik

-893

Onderwijshuisvesting - Maria Bernadette

-783

Onderwijshuisvesting - Meridiaan Medemblik

-452

Onderwijshuisvesting - nutsvoorzieningen

-325

Onderwijshuisvesting - plaatsingskosten

-310

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-2.763

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Vervanging riolering

-1.177

Vervangen speeltoestellen

-250

Vervanging beschoeiing

-240

Vervanging materieel

-150

Beheer kunstwerken (bruggen en duikers)

-60

Steigers en tewaterplaatsingen

-50

Overname boekwaarde wegenoverdracht HHNK

-701

Westerbegraafplaats Andijk

-440

Vervanging kademuren Westeinde Opperdoes

-375

Verduurzamen verlichtingsareaal

-268

Versneld vervangen van oudste bedrijfsvoertuigen Buitendienst

-250

Groene inrichting park De Put

-200

Reconstructie wandelpaden in park Benningbroek en Abbekerk

-150

Achterstallig bomenonderhoud

-100

Uitbreiding begraafplaats Zorgvliet Medemblik

-80

Risicobomen rayon Medemblik

-50

Begraafplaats Oostwoud

-40

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-4.581

-8.527

In het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Coalitieakkoord , doen we een voorstel om de kredieten hieronder af te ramen.

2023

Samen leven en ondersteuning

Onderwijshuisvesting - Werenfridus Wervershoof

2.436

Onderwijshuisvesting - Bangert Andijk

1.760

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

4.196

4.196

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35