Hoofddoelen 2023-2026

Hoofddoelen 2023-2026

Na de verkiezingen in maart 2022 is er een nieuwe raad geïnstalleerd en in juli 2022 een nieuw college. De nieuw gevormde coalitie stelde een coalitieakkoord 2022-2026 op. Dit is als onderdeel opgenomen in de kadernota 2023.

Op basis hiervan zijn onze hoofddoelen voor de periode van 2023-2026 als volgt:

Programma 1: Dienstverlening & Organisatie

 1. Medemblik is een financieel gezonde gemeente.
 2. Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.
 3. In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen.
 4. Medemblik is een gemeente die bestuurlijk leiderschap toont en verantwoordelijkheid neemt.
 5. Wij zijn een stevige, duurzame en toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu veranderende) taken en zetten waar mogelijk in op ambitie.

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

 1. Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein.
 2. We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties.
 3. We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we mensen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden.
 4. Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.
 5. Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.

Programma 3: Ruimte

 1. We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod.
 2. We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.
 3. We verbeteren de veiligheid van onze inwoners.
 4. We verbeteren de verkeersveiligheid.
 5. We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning.
 6. We bevorderen onze digitale veiligheid.
 7. Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid.
 8. We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik.
 9. We werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agrarische sector.
 10. We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35