Overzichten

Totaaloverzicht 2023-2026

Totaaloverzicht 2023-2026

Bedragen * € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

16.167

-5.848

10.319

15.664

-5.643

10.021

15.658

-5.628

10.030

15.654

-5.552

10.102

Samen leven en ondersteunen

1.974

-62.719

-60.745

1.860

-61.758

-59.898

1.855

-60.427

-58.572

1.851

-60.266

-58.415

Wonen, werken en recreëren

16.598

-39.161

-22.563

16.609

-38.839

-22.230

16.623

-39.013

-22.390

16.639

-38.924

-22.285

Algemene dekkingsmiddelen

87.616

-

87.616

89.850

-

89.850

91.273

-

91.273

84.347

-

84.347

Overhead

959

-17.639

-16.680

959

-17.333

-16.374

960

-17.135

-16.175

960

-17.115

-16.155

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

123.314

-125.367

-2.053

124.942

-123.573

1.369

126.369

-122.203

4.166

119.451

-121.857

-2.406

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Dienstverlening en organisatie

25

-

25

25

-

25

-

-

-

-

-

-

Samen leven en ondersteunen

973

-50

923

638

-50

588

559

-50

509

645

-50

595

Wonen, werken en recreëren

1.354

-244

1.110

1.247

-331

916

1.229

-331

898

1.178

-331

847

Saldo reserves

2.352

-294

2.058

1.910

-381

1.529

1.788

-381

1.407

1.823

-381

1.442

Begrotingsresultaat

125.666

-125.661

5

126.852

-123.954

2.898

128.157

-122.584

5.573

121.274

-122.238

-964

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35